Välkommen till Avdelning Biet

1-5 årsavdelning

Under läsåret 2022/2023 är våra utvecklingsområden för hela förskolan, normer och värden samt språk. Vårt tema för detta läsär är HAVET.  

Vi på Biet har valt att utgå från boken "Vid havet", där vi kommer få bekanta oss med de djur som lever i havet. Under terminens gång kommer vi få spännande uppdrag i form av flaskpost av Krabbis. Barnens intresse ligger som grund för vår planerade verksamhet och genom leken, såväl den organiserade som den fria, möter barnen på utmaningar vi pedagoger stöttar och vägleder.

Biets läroplans mål inför denna termin är:

 “Förskollärare ska ansvara för att varje barn får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,” (Lpfö 18 2.2 s.15)

“Arbetslaget ska stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,” (Lpfö 18 2.1. s.13)

  “Arbetslaget ska utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation…” (Lpfö 18 2.2 s.15)

                                                                                                           

     

Isskulptering
Vi upptäcker skogen