Förskolan Eldflugan har några pedagoger som är utbildade äventyrspedagoger från Luleås högtekniska universitet. Vi använder oss oss av kollegialt lärande för att alla pedagoger ska kunna inspireras av äventyrspedagogiken. Vi har även provat på möjligheten att ansvara för en kurs och föreläsa om äventyrspedagogik för 1-3 åringar för andra folk i branschen. Ungefär vartannat år så bjuder vi in vårdnadshavare till Sagoskogen som får prova på delar av barnens undervisning och äventyr.

Pedagogiken är väl knuten till Läroplanen och kan ses som en heltäckande pedagogik som t ex Montessori eller Reggio Emilia, dock inte lika utbredd. Pedagogiken går ut på att vi lär oss tillsammans genom ett upplevelsebaserat lärande. Vi fokuserar först på att sammansvetsa gruppen och stärka varje individ. Allt eftersom tryggheten växer så får barnen spännande uppdrag att lösa i från respektive avdelnings temakaraktärer. Vi förbereder våra förkunskaper under terminens gång för att senare kunna lösa större uppdrag i form av Mini-äventyr och större äventyr. Allas olikheter är en tillgång, så vi klarar inga uppdrag utan varandra.

För barnen i förskolan står leken i centrum och hos oss på Eldflugan är det sagorna som får upplevas. Barnen får vara med i sagan och själva deltagandet är det som gör sagan fulländad. Här kommer även vår utomhuspedagogik in. Många av äventyren och sagorna upplevs ute och lärmiljön är ofta skogen eller ute på gården. Det finns massor att läsa om äventyrspedagogiken på  "Spännande lärande" om ni är intresserad av att fördjupa er.