Våra tre avdelningar

Förskolan Eldflugan har tre avdelningar.

Lysmasken är en 1-3 års avdelning, Biet är en 1-5 års avdelning och Trollsländan är en 3-5 års avdelning.

Varje avdelning planerar själva sin verksamhet utifrån de gemensamma mål vi tillsammans satt upp. Under läsår 23/24 jobbar samtliga avdelningar med tema "Skogen"

I vår verksamhet använder vi oss båda av Tecken som stöd, TAKK och bildstöd. Detta är ett bra stöd för språkutvecklingens syfte.

Tecken som stöd och TAKK används tillsammans med tal och är en möjlighet för kommunikation och delaktighet men också som ett stöd för de barn som ännu inte har utvecklat det verbala språket.

Bildstöd kan tex användas för att förstärka delar av vad pedagogerna säger och för att ge alla barn förutsättningar till att delta i och förstå samtalet. Alla barn har rätt till kommunikation och många barn mår bra av tydlighet och struktur för att kunna utvecklas och lära. 

 

Vi använder oss av förskoleappen Tyra för kommunikation och dokumentation, där ni föräldrar enkelt har möjlighet att se och följa vad ert barn gör på förskolan.

Har du som vårdnadshavare ännu inte loggat in, tveka då inte att kontakta oss, så hjälper vi er!