SÖKA FÖRSKOLEPLATS

Välkommen på studiebesök hos oss, kanske har vi platsen du söker för ditt barn.

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.

Du har rätt till en plats för ditt barn

Du som är folkbokförd i Säffle kommun har rätt att söka  plats för ditt barn i förskola eller pedagogisk omsorg.

Säffle kommun har platsgaranti 

I Säffle kommun är det platsgaranti. Det betyder att du har rätt att få en plats för ditt barn i en kommunal förskola, en fristående förskola eller i pedagogisk omsorg. Garantin gäller om din ansökan har kommit in fyra månader före det datum ditt barn behöver platsen.

Ni kan dock inte garanteras en plats på en viss förskola, ni lämnar önskemål på vilken förskola ni vill placera ert barn. Självklart kan ni ställa ert barn i kö till flera förskolor och då rangordna era val.

Anmälan om behov av plats i förskola och fritidshem

Avgift

Avgift beräknas för varje barn enligt fastställd schematid per vecka. Fastställd shematid ligger till grund för avgiften. Ej utnyttjad tid kan inte tillgodoräknas nästa kalendermånad. Under juni, juli och augusti betala avgift enligt ordniarie taxa.

Anmälan om behov av plats

Välkommen med din anmälan om plats i kommunal eller fristående förskola tidigast 6 månader eller senast 4 månader innan du har behov av plats.

Du gör din anmälan via Säffle kommun

När anmälan kommit in registreras ankomstdatum (= ködatum) och behov av plats för ditt barn. Säffle Kommun sänder en bekräftelse där datum och dina önskemål framgår.

Om du inte fått besked om placering ca. två månader före önskat datum - kontakta placeringshandläggare på Barn- och utbildningskontoret.

Blanketter

Säffle kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen
Industrigatan 10 A
661 80 Säffle
Telefon: 0533 - 68 19 90
Placeringshandläggare
E-post: placeringshandlaggare@saffle.se

När/hur får man veta att barnet/eleven fått plats?

Ett placeringserbjudande skickas ut till vårdnadshavare när barnet har fått plats i förskola eller fritidshem. Där står var och från vilket datum plats finns anvisad samt när de senast vill ha ditt svar.

När du svarar ja

När ditt JA-svar kommit in till Barn- och utbildningskontoret skickar de ut ett placeringsbeslut till dig och till förskolan eller fritidshemmet. Där finns angivet från vilket datum platsen finns tillgänglig, placeringens omfattning och vem du ska kontakta för inskolning.